گزارش تصویری از روند اجرای لوله گذاری آب های سطحی فاز ۱( خیابان فرزانگان تا رودخانه چنارراهدار)


منبع : شهرداری منطقه نه شیراز
۲۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است