%۴۰کاهش عوارض ساختمانی یک خرداد تا پنج تیرماه ۱۴۰۰


منبع : شهرداری منطقه نه شیراز
۴۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است