جلسه تکریم و معارفه مسئول بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات منطقه۹

جلسه تکریم و معارفه مسئول بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات منطقه9 با حضور فرزاد میرزایی شهردار منطقه نه، شاپور آریان معاون اداره کل بازرسی شهرداری شیراز، مهدی بحرانی رییس اداره بازرسی و نظارت بر معاونت ها و مدیریت های ستادی، معاونین و مسئولین منطقه و اداره کل بازرسی برگزار گردید.
شهردار منطقه نه ضمن خوش آمد به آقای امین میرزایی، از زحمات آقای آرمان بارانی تقدیر و برای ایشان در منصب جدید آرزوی موفقیت کردند.
در این جلسه آقای آرمان بارانی تکریم و آقای امین میرزایی به سمت مسئول بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات منطقه9 منصوب شدند.

روابط عمومی شهرداری منطقه نه
 

منبع : شهرداری منطقه نه شیراز
۹۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است