شهروندان میتوانند به صورت رایگان ثبت درخواست پروانه، پایانکار، عدم خلاف ساختمان و پاسخ استعلام دفترخانه، بانک و سایر ادارات در سامانه شهروند سپاری انجام دهند.

روابط عمومی شهرداری منطقه 9

منبع : شهرداری منطقه نه شیراز
۱۴۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است