برگزاری جلسه در خصوص مناسب سازیو زیباسازی ورودی غربی شهر شیراز

جلسه ای با حضور شهرداران مناطق 9 و 4 وهمچنین معاونین و مسئولین و نماینده سازمان سیما و منظر در راستای مناسب سازی ورودی غربی شهر شیراز از بلوار امیر کبیر در دفتر شهردار منطقه 9 تشکیل گردید .

منبع : شهرداری منطقه نه شیراز
تعداد بازدیدها : ۷۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است