بازدید شهردار منطقه ۹ از مرکز توانبخشی و نگهداری از سالمندان فرشتگان

دکتر میرزایی شهردار منطقه 9 از مرکز توانبخشی و نگهداری از سالمندان فرشتگان بازدید بعمل آوردند و از نزدیک با مشکلات و مسائل این مرکز آشنا گردیدند .                                                          

منبع : منطقه نه
تعداد بازدیدها : ۷۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است