ارتباط با مدیران


شهردار و معاونین
ردیف نام و نام خانوادگی سمت و تلفن
1     فرزاد میرزایی شهردار منطقه                        38360502
2 سارا قائدی سرپرست معاون فنی                38360511
3      حسین نگهداری قائم مقام شهردار منطقه             38360502
4    محبوبه زارع معاون مالی و اقتصادی              38360507
5    یحیی حقیقی معاون خدمات شهری                38405503
     
 
 
مسئولین واحد های اجرایی منطقه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 عبداله عبدالهی کارشناس فضای سبز
2 محمد رضا امیری کارشناس فنی و عمرانی
3 قاسم محمدی مسئول تاسیسات
4 ضیاء عبهر کارشناس مسئول تخلفات ساختمانی
5 ابوطالب نیک اقبال کارشناس خدمات شهری
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسئولین واحد های اداری منطقه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 حبیب اله پاک       مسئول امور اداری
2 آرمان بارانی           مسئول بازرسی منطقه
3       حجت اله حفرکننده  مسئول درآمد
4 اسحاق اکبری     مسئول حراست
5   فیروز پارسانژاد مسئول فنی
6 قهرمان نجفی    مسئول املاک
7  محمود عطریان       مسئول کامپیوتر
     
     
     
 
 
 

منبع : منطقه نه
۳۵۴۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است