نام شهردار :
مهندس فرزاد میرزایی
ملاقات عمومی شهروندان با شهردار منطقه
دوشنبه از ساعت 8 الی 11 صبح


تلفن تماس : 38410300
تلفن نمابر:38410400
zone9@shiraz.ir
آدرس:انتهای بلوار فرزانگان بلوارطلاییه ساختمان اداری شهرداری منطقه9